IZUMO TRADING VIETNAM

PRODUCT 1

Product code: Hr24234

Price: 1.000.000$

Detail Product

Hệ thống sàn nâng kỹ thuật, dùng để tạo mặt sàn cho các phòng kỹ thuật cần có mặt cách nền bêtông 1 khoảng để luồn dây Mã sản phẩm: SNKT20 Tên sản phẩm: Sàn nâng kỹ thuật Chất liệu: Sắt, Thép Nhà sản xuất: GSC Việt nam Hệ thống sàn nâng kỹ thuật, dùng để tạo mặt sàn cho các phòng kỹ thuật cần có mặt cách nền bêtông 1 khoảng để luồn dây. tiện dụng cho phòng máy chủ, phòng server, phòng có đặt hệ thống mạng và điện chằng chịt. với thiết kế tấm rời, có thể mở bất kỳ tấm nào ở tất cả các vị trí, tiện lợi cho việc sửa chữa và chuyển đổi

Office: 5th Floor, VIMECO building,  Lot E9, Pham Hung road, Trung Hoa ward,  Cau Giay dist., Ha Noi City, Viet Nam.

Tel: +84.4.36231104 - Fax: +84.4.36231103 

Mail : izumo.holdings@gmail.com